Přehled vybraných úkolů, na kterých jsme pracovali.

Zde uvádíme pouze část našich projektů, k jejichž zveřejnění jsme dostali souhlas.

reference image
1 2 3

Moduly pro katalogový systém

Pro stránky firmy Elektroline jsme jako partneři firmy FoxCom s.r.o. vyvinuli plnohodnotný katalogový systém s různými moduly podle přání zákazníka, které je možno ovládat s administrátorské části systému. Jedná se například o speciální tagovací modul, pomocí kterého se ovládá viditelnost cen skupin položek v katalogu podle statusu uživatele.

Dále například modul sestav, který umožňuje skládat sestavy z katalogových položek. Ke katalogu je připojen i objednávkový systém, pomocí kterého je možné zboží z katalogu objednat a v administrátorské části je umožněno s objednávkami dále pracovat...

reference image
1 2

Internetové knihkupectví

Jako partneři firmy FoxCom s.r.o. jsme vyvinuli systém pro správu internetového knihkupectví, který obsahuje základní funkcionality – prezentace knížek uspořádaných do kategorií s možností si knížku objednat, správu objednávek a prezentací.

Systém jsme navíc obohatili o speciální funkcionality, které pomáhají klientovi s prodejem, a to jak z technického tak psychologického hlediska. Jedná se např. o systém akcí a novinek, čtení na pokračování, propojení se systémem twitter. Z technické stránky zmiňme velice specifický modul pro správu objednávek, který je kontinuálně upravován dle přání našeho klienta tak, aby jeho práce byla co nejefektivnější.

reference image
1 2

Pohodlná editace obsahu

Projekt firmy FoxCom s.r.o. jsme obohatili o možnost editace obsahu tak, aby se obsah editoval podobně jako v obvyklých programech pro práci s textovými dokumenty. Za zmínku stojí zejména rozšířená funkcionalita webového editoru, která umožňuje vkládat obrázky pomocí “copy & paste”.

V rámci tohoto projektu jsme vytvořili modul, který umožňuje nahrávat soubory na web a automaticky je třídit podle adresářové struktury, ze které jsou nahrávány.